Comunicació

La comissió de comunicació de l’AMPA Corbella neix per fomentar la participació de les famílies i agilitzar la informació de totes les activitats que es fan des de l’AMPA

La tasca de comunicació segueix les directrius de llenguatge no sexista i per la igualtat indicades per generalitat e universitats

Les vies de comunicació que gestionem i les nostres tasques principals són:

1 – Butlletí informatiu a totes les famílies de l’AMPA
2 – Cartells i fulls informatius a totes les famílies de la escola que us farem arribar a través dels vostres fills/es o que trobareu penjats en els espais informatius de la escola
3 – Informació vehiculada a través dels grups de whatsapp de cada curs
4 – La secció de noticies de la nostra web. Tractarem de mantenir actualitzada aquesta secció per tal per poder donar-vos un espai online on trobar tota la informació d’allò que bull a l’olla de l’AMPA del Corbella
5 – Gestió de les xarxes socials de l’AMPA (Facebook i Twitter)
6 – Suport comunicatiu a totes les comissions de l’AMPA
8 – Comunicació AMPA-Escola
9 – Gestió d’aquesta plana web

Volem que a través de la bona comunicació, l’AMPA  pugui ser una part important i fonamental de la nostra comunitat educativa per créixer junts i fer tot junts escola 🙂

Per contactar amb nosaltres, col·laborar, oferir el vostre ajut i suport puntual, donar-nos idees engrescadores i tot allò que se us acudeix, podeu escriure al nostre mail: ampacorbellacomunicacio@gmail.com